Platforma Zakupowa

Zamówienia publiczne

Platforma Zakupowa e-Zamawiający

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż postępowania wszczęte od dnia 01 stycznia 2019 r. o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone z wykorzystaniem Platformy Marketplanet      e-Zamawiający, natomiast pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Platforma e-Zamawiający będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną.

Wejście na platformę przez link: https://spzozparczew.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z infolinią Marketplanet, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych pod numerem tel. +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl

od do