Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Parczewie

Data ogłoszenia
2020-04-27
Termin składania ofert
2020-05-06 11:00
Treść

 

 

Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Parczewie

Nr sprawy: SPZOZ.ZP.3520.4.2020

 

Numer ogłoszenia: 534588-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.

 

 

Aktualizacje, zmiany  na stronie ogłaszającego!

www.spzozparczew.pl

 

 

 Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Krzysztof Brańkadodano do BIP dnia 27-04-2020 14:46:14