Dostawa sprzętu medycznego II dla SPZOZ w Parczewie

Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert
2020-05-15 11:00
Treść

 

 

Dostawa sprzętu medycznego II dla SPZOZ w Parczewie

Nr sprawy: SPZOZ.ZP.3520.5.2020

 

Numer ogłoszenia: 537659-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

 

 

 

Aktualizacje, zmiany  na stronie ogłaszającego!

www.spzozparczew.pl

 

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Krzysztof Brańkadodano do BIP dnia 07-05-2020 13:37:30