Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatrii, rehabilitacji i zakład rehabilitacji

Data ogłoszenia
2020-06-23
Termin składania ofert
2020-07-08 13:00
Treść

 

Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatrii, rehabilitacji i zakład rehabilitacji

 

SPZOZ.ZP.3522.2.2020

 

Numer ogłoszenia: 553439-N-2020

data zamieszczenia: 2020-06-23

 

 

Zamówienie jest dofinansowane w ramach projektu: Modernizacja budynku głównego SP ZOZ w Parczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

 

Aktualizacje i zmiany na stronie ogłaszającego!!!

www.spzozparczew.pl

 

 

 
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Krzysztof Brańkadodano do BIP dnia 23-06-2020 13:25:55