Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Tomasz Pyter Koordynator 1 Dyr. Tomasz Pyter
Imię i nazwisko
Stanowisko
Koordynator
Telefon
83 355 21 04
Anna Fałek Z-ca koordynatora 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Z-ca koordynatora
Telefon
83 3552168
Agnieszka Kamińska Pielęgniarka Oddziałowa 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Telefon
83 355 21 69