Z-ca Dyrektora d/s Administracyjnych i Technicznych

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Ryszard Kielar Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych 2 Dyr. Ryszard Kielar
Imię i nazwisko
Stanowisko
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
Telefon
83 355 21 03