Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Jerzy Czarnacki Koordynator 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Koordynator
Telefon
83 355 21 31
Zbigniew Skoczylas Z-ca koordynatora 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Z-ca koordynatora
Telefon
83 355 21 73, 355 21 09
Barbara Doroszuk Położna Oddziałowa 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Położna Oddziałowa
Telefon
83 355 21 37