Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Tomasz Pyter 2 Dyr. Tomasz Pyter
Imię i nazwisko
Telefon
83 355 21 04